Kwaliteit

Binnen Nabij Zorg Groep B.V. locatie Nieuw Eendracht staat het leveren van hoogwaardige zorg iedere dag centraal. Met iedereen die betrokken is bij onze organisatie doen we ons best kwaliteit te leveren ten behoeve van de bewoners die zorg van ons ontvangen.

Welzijn en Zorg!
Welzijn staat, naast de benodigde dagelijkse zorg, hoog in het vaandel bij het team van Nieuw Eendracht. Door met elkaar aandacht te hebben voor een zinvolle invulling van de dag uitgaande van eigen regie en autonomie zorgt ervoor dat het welzijn van een bewoner op de voorgrond staat. 
Welzijn bieden is niet ´alleen´ van de zorgmedewerkers maar ook van de zorgondersteuners, vrijwilligers en alle overige betrokkenen rondom de bewoner. Om het aspect welzijn nog meer in te bedden in het dagelijks handelen en ons gedachtegoed hebben wij in maart 2023 besloten ons aan te sluiten bij Kwaliteit@ (klik op de paarse link voor meer informatie). Door deze kwaliteitsmethodiek te omarmen zorgen we voor een stevig kwaliteitsfundament op Nieuw Eendracht en kunnen we de algehele kwaliteit meten, borgen en verhogen. Daarnaast is het een praktische uitwerking van het 'wettelijke kwaliteitskader verpleeghuiszorg' waaraan wij moeten voldoen. Dit kader is samengevat in de 10 beloftes van Nieuw Eendracht, deze ziet u hieronder. Duidelijk, praktisch, herkenbaar en toepasbaar. 

De 10 beloftes van Nabij Zorg Groep B.V. locatie Nieuw Eendracht.

  • Hier voel ik mij thuis
  • Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis
  • Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
  • Ik krijg passende zorg en ondersteuning
  • Ik eet en drink naar wens
  • Hier doe ik ertoe en mag ik mijzelf zijn
  • Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn
  • Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en ik vertrouw
  • De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
  • De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier

Doordat wij ons hebben aangesloten bij Kwaliteit@ krijgen wij ook toegang tot het bijbehorend lerend netwerk. Door elkaar als leden geregeld te zien en bij 'elkaar in de keuken te kijken' leren we van elkaar en onstaan er kwaliteitsverhogende samenwerkingen. 

Verantwoording geleverde zorg:
Bij Nieuw Eendracht is het leveren van een hoogwaardige dienstverlening altijd onze hoogste prioriteit. Wij geloven dat transparantie en verantwoording essentieel zijn bij het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom willen we graag met u delen hoe wij ons verantwoorden over de kwaliteit van zorg die wij bieden. Daarom stellen wij met de betrokkenen aan het begin van het jaar ons kwaliteitsplan op en verantwoorden ons aan het eind van dit jaar over de realisatie van de gestelde doelen en ambities. We maken daarbij gebruik van alle beschikbare gegevens zoals de evaluatiegesprekken met onze bewoners over het opgestelde zorgplan en evaluatiegesprekken met onze samenwerkingspartners durende het kalenderjaar. Het zijn openbare verslagen die we via deze website inzichtelijk maken, ook kunt u ze terugvinden bij Coorperatie Boer en Zorg of bij overheid erkende organisaties.

Downloads:
Kwaliteitsverslag 2022 Nabij Zorg Groep B.V. locatie Nieuw Eendracht
Kwaliteitsplan 2023 Nabj Zorg Groep B.V. locatie Nieuw Eendracht