Over de zorg

Bij Nieuw Eendracht wordt wonen in combinatie met zorg aangeboden. De aangeboden zorg kenmerkt zich door een persoonlijke, liefdevolle en warme benadering naar de bewoners.

Volledige zorg

Het team van Nabij Zorg Groep B.V locatie Nieuw Eendracht biedt u het volledig pakket aan van welzijn, begeleiding en zorg. Dit doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week en het gehele jaar door voor zowel geplande als ongeplande zorg. Hierin werken we intensief samen met een betrokken huisarts uit Hoevelaken en behandelaren zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist vanuit het onder Nieuw Eendracht gevestigde gezondheidscentrum. 

Wanneer u op Nieuw Eendracht komt wonen brengen we, eventueel samen met uw contactpersoon, de actuele zorgvraag in kaart en leggen dit vast een in zorgplan.Hierin verwerken we ook alle verkregen informatie uit het intakegesprek dat we hebben zodra u op Nieuw Eendracht komt wonen. Dit gesprek voeren we het liefst in de woonomgeving waar u verblijft voordat u op Nieuw Eendracht komt wonen. Hierdoor weten de medewerkers van Nieuw Eendracht welke ondersteuning u op welke manier wenst te ontvangen en hebben wij een beeld van hoe uw thuissituatie was. 

Binnen Nieuw Eendracht werken wij vanuit het gedachtegoed van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het VPT is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het VPT is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Om het VPT van Nieuw Eendracht te ontvangen verhuist u naar een van onze huurappartementen, u schrijft zich bij de gemeente dan ook in op dit appartement. Maandelijks voldoet u aan Nabij Zorg Groep een vast bedrag waarin oa. ook de huurcomponent is opgenomen. Voor het ontvangen van de zorg ontvangt u van het CAK een aparte inkomensafhankelijke bijdrage. 

Om te kunnen wonen op Nieuw Eendracht is het nodig dat er een beschikking is over een indicatie met een ZZP 5 of 6. Nieuw Eendracht levert VPT-zorg (Volledig Pakket Thuis) i.s.m. Coöperatie Boer en Zorg. Hierbij heeft de Coöperatie een administratieve rol en fungeert zij als kennisbank voor aangesloten V&V aanbieders. Samen staan zij sterk!

 Logo CBZ - Nieuw Eendracht